Em nhân viên ngân hàng bú mút trên ô tô để ký hợp đồng