Học sinh ngoan ai biết em nó học trường nào không?