Qua nhà bạn nhậu, chén luôn vợ của bạn ( từ phút 52 )